MyLightningDetection

Statistik

Mer statistik

Updateringar

Ny data samlas in från blitzortung.org i definierade tidsintervall:

Databasstatistik

All blixt-, signal- och stationsdata sparas i en lokal databas på denna sida: